Gradinița cu program prelungit Sf. Nicolae

Împreună pentru o educație de calitate

Credem că fiecare copil merită un viitor mai luminos. Depunem eforturi pentru a oferi fiecărui elev o educație personalizată prin care să-și promoveze punctele forte și creativitatea individuală.

Gradinita Sf. Nicolae
Gradinita Sf. Nicolae

Calendarul înscrierii copiilor preșcolari în grădinițe a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, conform noului calendar, reînscrierile vor avea loc în perioada 20- 24 mai 2024. Părinții care vor să își înscrie copiii pentru prima oara la grădiniță, indiferent de grupă, pot face acest lucru după data de 27 mai.

Cand se fac înscrierile la grădiniță în 2024

Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024 – 2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare

Etapa de reînscrieri 20 – 24 mai 2024

Sunt reînscrisi copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri – 24 mai 2024, ora 14:00

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri – 27 mai – 14 iunie 2024

 • 27—31 mai 2024 (colectare cereri)
 • 3—5 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima optiune)
 • 6—10 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua optiune)
 • 11—12 iunie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia optiune)

Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri – 14 iunie 2024, ora 14:00

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri 17 iunie – 5 iulie 2024

 • 17—21 iunie 2024 (colectare cereri)
 • 24—26 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima optiune)
 • 27 iunie—1 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
 • 2—4 iulie 2024 (procesare cereri Faza a III-a – a treia optiune)

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapa de înscrieri – 5 iulie 2024, ora 14:00

Metodologie înscriere grădiniță 2024

Metodologia-cadru pentru înscrierea copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare.

OME-4018_2024_Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-251_MetodologieCalendar-inscriere-anteprescolar-si-presco-1 Download

Misiunea

Grădinița îşi propune să formeze un copil deschis, receptiv și sociabil , un absolvent în stare de bine, care să deţină cunoştinţe temeinice despre lumea în care se dezvoltă, să aibă deprinderi şi capacităţi de adaptare la o lume în schimbare, să aprecieze şi să promoveze valorile şi practicile democratice - un adevărat cetăţean european al mileniului trei.

Valorile noastre

 • Instruire şi educaţie de calitate
 • Valorizare şi dezvoltare individuală a fiecărui copil
 • Climat educaţional multicultural
 • Oportunităţi de dezvoltare pentru fiecare copil
 • Parteneriate creative

Oferă-i copilului tău un viitor mai luminos